பொற்றாமரை

கங்கை நீர் விற்பனை ஒன்றும் தவறல்ல.. ‘தண்ணி’ வியாபாரம்தான் தவறு
கங்கை நீர் விற்பனை ஒன்றும் தவறல்ல.. ‘தண்ணி’ வியாபாரம்தான் தவறு
பொற்றாமரை தேசிய இலக்கிய அமைப்பின் ஆண்டுவிழா அண்மையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அவ்விழாவில் அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் இல. கணேசன் தலைமை உரையில் ‘கங்கை தேச ஒற்றுமையின் சின்னம்’ என்பதனை விளக்கினார். அதனை ஒட்டி, விஜயபாரதம் ......[Read More…]