போஃபர்ஸ்

போஃபர்ஸ் ஊழல்பணம் எங்கேசென்றது என்ற உண்மையை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டும்
போஃபர்ஸ் ஊழல்பணம் எங்கேசென்றது என்ற உண்மையை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டும்
இத்தாலிதொழிலதிபர் குவாத்ரோச்சியின் மரணம் போஃபர்ஸ் வழக்கை எந்த விதத்திலும் பாதித்து விடக்கூடாது என பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது. ...[Read More…]

July,15,13,