போடோ

ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த ‘போடோ’ அமைப்பினர்:
ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த ‘போடோ’ அமைப்பினர்:
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான அசாமில் போடோ இனமக்கள் கணிசமாக வசித்து வருகின்றனர். இந்தமக்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியை தனியாக பிரித்து போடோலாந்து என்ற பெயரில் தனிமாநிலம் அமைக்க வேண்டும் என ‘அனைத்து போடோ மாணவர் ......[Read More…]

January,30,20,