போதுமா

கரு கூடாமல் போவதற்கு யார்  காரணம்?
கரு கூடாமல் போவதற்கு யார் காரணம்?
கரு கூடுவதற்கு 40% ஆண்களும், 40% பெண்களும், 20% இருவரும் காரணம். இதில் பெண்களை மட்டும் குறை கூறுவது தவறு. கரு கூடவில்லை என்றால் அவசியம் இருவரும் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். ...[Read More…]