போபால் விசவாயு

வாரன் ஆண்டர்சனை தப்பவிட்டவர்கள்,  விஜய் மல்லையாவை பற்றி பேசலாமா?
வாரன் ஆண்டர்சனை தப்பவிட்டவர்கள், விஜய் மல்லையாவை பற்றி பேசலாமா?
போபால் விசவாயு விபத்தில் பலாயிரம் அப்பாவி உயிர்களை காவு கொண்ட வாரன் ஆண்டர்சனை தனி விமானத்தில் தப்பவிட்டுவிட்டு கண்டும் காணமல் அன்று  பாவா காட்டிய காங்கிரஸ் கட்சி,  விஜய் மல்லையாவை எப்படி தப்பவிட்டீர்?. எட்டி ......[Read More…]