போரிஸ் எல்சின்

புட்டினை போல கருணை காட்டலாகாது
புட்டினை போல கருணை காட்டலாகாது
படத்தில் உள்ளவர் பெயர் மிக்காயில் கொடோர்கோவ்ஸ்கி. ரஷ்ய நாட்டைசேர்ந்தவர். மிக பெரிய கோடிஸ்வரர். போர்பஸ் பத்திரிக்கையில் பெயர் வரும்அளவுக்கு ரஷ்யாவின் செல்வந்தர். அதிபர் போரிஸ் எல்சின் காலத்தில் அவருக்கு பொருளாதார ஆலோசகராக கூட இருந்துள்ளார்... ......[Read More…]