போர்ச்சுக்கல்

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இருநாட்டு உறவை பலப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளோம்
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இருநாட்டு உறவை பலப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளோம்
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இருநாட்டு உறவை பலப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக பிரதமர் மோடி கூறினார். போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி அந்நாட்டின் பிரதமர் ஆன்டோனியோ கோஸ்டாவை சந்தித்துபேசினார். தொடர்ந்து அறிவியல், விண்வெளி , ......[Read More…]