போர்

1962 இந்திய சீனப் போர்
1962 இந்திய சீனப் போர்
சீனா நமது நாட்டின் மீது தாக்குதல் தொடுத்து அக்டோபர் 20ம்தேதியுடன் 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. ஒருமாதமே நடைபெற்ற இந்தப்போரில் நமது பெரும் நிலப்பகுதியை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம். இப்போர் இந்தியாவுக்கு பெரும் அவமானத்தை ......[Read More…]