போலியோ ஒழிப்பு

போலியோவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன்
போலியோவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன்
டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் எழுதிய ஏ டேல் ஆஃப் டு ட்ராப்ஸ் (ஓஷன் புக்ஸ், புது தில்லி) என்ற புத்தகத்தின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு சமிபத்தில் வெளியானது. இதன் மூல பதிப்பும் அதைத் தொடர்ந்து இதன் ......[Read More…]