போலி நிறுவனங்கள்

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 3,82,581 போலி நிறுவனங்கள்  மீது நடவடிக்கை
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 3,82,581 போலி நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை
போலி நிறுவனங்களைக் கண்டுபிடித்து அவற்றின் உரிமங்களை ரத்துசெய்வதற்கு சிறப்பு நடவடிக்கை ஒன்றை அரசு எடுத்தது. தொடர்ந்து இரண்டு வருடங்களாகவோ அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ நிதிஅறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்காததன் அடிப்படையில், நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டு, நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் விதிகளின்படி ......[Read More…]

இரண்டாவது கட்டமாக  55,000 போலி நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து
இரண்டாவது கட்டமாக 55,000 போலி நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து
மத்திய அரசு இரண்டாவது கட்டமாக எடுத்த நடவடிக்கை மூலம் 55,000 போலி நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. கருப்புப் பண ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் ஒருபகுதியாக போலி நிறுவனங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை முடக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய ......[Read More…]

கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவு
கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவு
கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. கருப்பு பண மீட்பு நடவடிக்கைகளின் ஒருபகுதியாக, செயல்படாத நிறுவனங்கள் மீது மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது. குறிப்பாக  ......[Read More…]