போலி பான் எண்

போலி பான் எண்கள் களையெடுக்கப்படுகிறது
போலி பான் எண்கள் களையெடுக்கப்படுகிறது
நிர்வாக புலிகள், பொருளாதார சிங்கங்கள், ஜீரோ லாஸ் கரடிகள் -- என்றெல்லாம் வேஷம் போட்டு, அன்னியன் அனாச்சார அடிமைகள் ஆட்சி நடத்தியபோது, லட்சக்கணக்கில் போலி பான் எண்தாரர்கள், உல்லாசமாய் தேசத்தை சுரண்டியிருக்கிறார்கள். “கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க ......[Read More…]