போலி ரூபாய் நோட்டு

நடவடிக்கை ஏன்: ரிசர்வ் வங்கி
நடவடிக்கை ஏன்: ரிசர்வ் வங்கி
போலி ரூபாய் நோட்டுகளை கட்டுப்படுத்தவும், ரூபாய் நோட்டுகள் பயங்கரவாதத்திற்கு துணை போவதை தடுக்கவும், 500 ரூபாய் மற்றும் 1,000 ரூபாய்க்கு தடைவிதிக்கப்பட்டு உள்ளது' என, ரிசர்வ் வங்கி தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான ......[Read More…]