போலி ரேஷன் கார்ட்

கூச்சல் போடுவதை விட்டு நேர்மையையாக எது சரி எது தவறு என்று நீயே தேடிப் படி
கூச்சல் போடுவதை விட்டு நேர்மையையாக எது சரி எது தவறு என்று நீயே தேடிப் படி
ரேஷன் கடைகளை வைத்து ஆரம்பித்துவிட்டனர் அடுத்த குழப்பத்தை... இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை இந்த நாம் தமிழர், மே 17 கூட்டத்துக்கு? மொத்தம் தமிழ் நாட்டில் 2கோடி ரேஷன் கார்டுகள் புழக்கத்தில் இருப்பதாக தகவல். அதாவது ......[Read More…]