போவதில்லை

நான் வாயை திறந்தால் பலர் உள்ளே போகவேண்டி வரும்;
நான் வாயை திறந்தால் பலர் உள்ளே போகவேண்டி வரும்;
நான் வாயை திறந்தால் பலர் உள்ளே போகவேண்டி வரும். எனவே தரப்போதைக்கு நான் ஜாமீன் கேட்கபோவதில்லை. முதலில் கனிமொழி வெளியில்வரட்டும். பிறகு நான் ஜாமீன்_பற்றி யோசிக்கிறேன், என ஆ ராசா கூறியுள்ளார்.மேலும் ஆ.ராசா ......[Read More…]