ப்ரு

ப்ரு (Bru) இன மக்களுக்கு பிறந்தது விடிவு காலம்
ப்ரு (Bru) இன மக்களுக்கு பிறந்தது விடிவு காலம்
யாசிதி இனமக்கள் பற்றி நமக்கு தெரியும். சிரியா அகதிகள் பற்றியும் தெரியும். பலோச் மக்கள் பற்றியும் கூட ஓரளவுக்கு தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் நேற்று அமித் ஷா அவர்கள் அறிவிக்கும்வரை ப்ரு (Bru) என்ற பழங்குடி ......[Read More…]

January,19,20, ,