மகாலக்ஷ்மி கடாட்சம்

மகாலக்ஷ்மி கடாட்சம் பெற
மகாலக்ஷ்மி கடாட்சம் பெற
ஒரு ஊரில் தர்மவாணன் என்றொரு பெரும் செல்வந்தர் இருந்தார். பணத்தை என்னுவதர்க்கே காலம் போதாது என்று கூறும் அளவிற்கு செல்வம் கொட்டியது, பணத்தை மூட்டை மூட்டையாக கட்டிவைத்து எட்டி நின்று பார்த்தார் ஏனென்றால் கிட்டேசென்றால் ......[Read More…]