மகா ராணா பிரதாப் சிங்

அக்பரை புகழ்வதுபோல் மகா ராணா பிரதாப் சிங்கை, யாரும் புகழ்வதில்லையே
அக்பரை புகழ்வதுபோல் மகா ராணா பிரதாப் சிங்கை, யாரும் புகழ்வதில்லையே
முகலாய பேரரசர் அக்பரை புகழ்வதுபோல், அவரை கடுமையாக எதிர்த்த ராஜபுத்ர வீரர் மகா ராணா பிரதாப் சிங்கை, யாரும் புகழ்வதில்லை' என, உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியது பலத்த விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ...[Read More…]