மகிமைகள்

மகிமைகள் பல செய்த நந்தகோபால நாயகி  ஸ்வாமிகள்
மகிமைகள் பல செய்த நந்தகோபால நாயகி ஸ்வாமிகள்
மதுரை மேலமாசி வீதியில் உள்ளது நந்தகோபால நாயகி ஸ்வாமிகள் ஆலயம். 1853 ஆம் ஆண்டு நெசவானிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த மதுரை சௌராஷ்டிரக் குடும்பதது திரு ரெங்க ஐயர் மற்றும் இலஷ்மி அம்மாளுக்குப் பிறந்தவர். அவருக்கு ......[Read More…]