மகிமை

ஏகாதசி விரதம்
ஏகாதசி விரதம்
காயத்ரி மந்திரத்துக்கு நிகரான மந்திரம் இல்லை... தாய்க்கு சமமான தெய்வம் இல்லை காசியை விட சிறந்த தீர்த்தம் இல்லை ஏகாதசிக்கு நிகரான விரதம் இல்லை   "ஏகாதசி என்றால் தமிழில் பதினொன்று எனப்பொருள்படும் . ஏகாதசி அன்று விரதம் மேற்கொள்வதை அனைத்து ......[Read More…]

சாமியாடிச் செட்டியார் மகிமை
சாமியாடிச் செட்டியார் மகிமை
பொன்னி ஆறு பாயும் சோழவள நாட்டைப் புகார் நகரைத் தலைநகராய்க் கொண்டு ஆண்ட 'கண்டன் ' என்னும் சோழ வேந்தன், வெண்குட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டான். அறவோர்கள் சொற்படி சிவத்தலப் பயணம் மேற்கொண்டு இராமேசுவரம் செல்லும் வழியில், ......[Read More…]