மகேஸ்வரி

சகல சௌபாக்கியத்தையும் தரும் மகேஸ்வரி
சகல சௌபாக்கியத்தையும் தரும் மகேஸ்வரி
அம்மன் வடிவம் : மகேஸ்வரி பூஜையின் நோக்கம் : மது கைடவர் என்ற அசுரனை வதம்புரிதல் மகேஸ்வரியின் வடிவம் : திரிசூலமும், பிறைசந்திரன் மற்றும் அரவமும் தரித்து ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி யிருப்பவள் மகேஸ்வரி. சிவ பெருமானுடைய பத்தினி ......[Read More…]

September,29,19,