மக்களாட்சி

நமது கடமைகளை நாம் சரியாகச் செய்யும் போது, நமக்கான உரிமைகள் தானாகவே பாதுகாக்கப்படும்
நமது கடமைகளை நாம் சரியாகச் செய்யும் போது, நமக்கான உரிமைகள் தானாகவே பாதுகாக்கப்படும்
தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரைப் பிடிக்காத பட்சத்தில் அவர்களை நிராகரிக்கும் வண்ணம் 'எதிர்மறை வாக்கை' பதிவு செய்யும் 'வேட்பாளரை நிராகரிக்க உரிமை' என்கிற முறையை அமல்படுத்துமாறு மாண்புமிகு உயர்நீதி மன்றம் நமது தேர்தல ஆணையத்தை ......[Read More…]