மங்கல்யான்

முதல் முயற்சி முழு வெற்றி
முதல் முயற்சி முழு வெற்றி
இனி ஒரு விதி செய்வோம்....புதியதோர் உலகம் செய்வோம்..என்ற பாரதியின் கூற்று மெய்யாகும் காலம் மிக அருகில்தான் இருக்கிறது என்று மங்களகரமாக உறுதி செய்துள்ளது மங்கல்யானின் முதல் முயற்சி முழு வெற்றி. ...[Read More…]

September,26,14,