மங்கள்யான்

சிகரம் தொட்டது மங்கள்யான்!
சிகரம் தொட்டது மங்கள்யான்!
மங்கள்யான் விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய ‘மங்கள்யான்’ விண்கலம் உருவாக்கப்பட்டு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 5 ஆம் ......[Read More…]

September,24,14,
மங்கள்யான்  வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு நநேரந்திர மோடி  பாராட்டு
மங்கள்யான் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு நநேரந்திர மோடி பாராட்டு
மங்கள்யான் செயற்கை கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு நநேரந்திர மோடி விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டுதெரிவித்துள்ளார்.இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு சர்வதேசளவில் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது என கூறியுள்ளார். ...[Read More…]

மங்கள்யான்  வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
மங்கள்யான் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வுசெய்யும் நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவும் சேர்ந்து விட்டது. மங்கள்யான் செயற்கை கோள் சரியாக 2. 38 மணிக்கு , ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி., ராக்கெட்மூலம் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. ......[Read More…]