மங்கள சமர வீரா

இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்
இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்
இலங்கையில் அமைதி, நல்லிணக்க நடவடிக் கைகள், வளர்ச்சியை சிறிசேன தலைமையிலான புதிய அரசு முன்னெடுத்து செல்லும் என்ற நம்பிக்கையுள்ளது. இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்' என இலங்கை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள ......[Read More…]