மசரத் ஆலம்

மசரத் ஆலம் மீது மீண்டும் தேசிய பாதுகாப்புசட்டம் பாய்ந்தது
மசரத் ஆலம் மீது மீண்டும் தேசிய பாதுகாப்புசட்டம் பாய்ந்தது
காஷ்மீர் பிரிவினைவாத தலைவர் மசரத் ஆலம் மீது மீண்டும் தேசிய பாதுகாப்புசட்டம் பாய்ந்தது, இதனையடுத்து அவர் ஜம்மு சிறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளார். ...[Read More…]

April,23,15,