மடிக் கணினி

மத்திய பிரதேசத்தில்  சிறந்த மாணவர்களுக்கு மடிக் கணினி
மத்திய பிரதேசத்தில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு மடிக் கணினி
மத்திய பிரதேசத்தில் அரசுக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் போன் , சிறந்த மாணவர்களுக்கு மடிக் கணினி வழங்கப்படவுள்ளதாக பா.ஜ.க தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]