மணி சங்கர அய்யர்

மணி  சங்கர அய்யர் மீது மாநிலங்களவையில்   பாஜக உரிமை மீறல் நோட்டீஸ
மணி சங்கர அய்யர் மீது மாநிலங்களவையில் பாஜக உரிமை மீறல் நோட்டீஸ
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்ளை விலங்குகளுடன் ஒப்பிட்டுக் கருத்துதெரிவித்ததற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மணிசங்கர அய்யர்மீது மாநிலங்களவையில் நடத்தை விதிகளின்கீழ், பாஜக உரிமை மீறல் நோட்டீஸ் தந்துள்ளது. ......[Read More…]