மதன் மோகன் மாளவியா

பாரதரத்னா  மஹாமானா மதன் மோகன் மாளவியா
பாரதரத்னா மஹாமானா மதன் மோகன் மாளவியா
பாரதரத்னா பெற்ற தலைவர் – மறைந்த மஹாமானா மதன் மோகன் மாளவியா. மாஹாமானா என்றால் 'சிறந்த இதயம் படைத்த மனிதர்' என்று பொருள். 1861-ல் பிறந்து இந்த்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சுதேசி ......[Read More…]