மதப்பிரசினையா

அயோத்தி பிரசினை சட்டப்பிரசினையா மதப்பிரசினையா?
அயோத்தி பிரசினை சட்டப்பிரசினையா மதப்பிரசினையா?
டிசம்பர்-6, 2012 அன்று கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் "சொல்புதிது" நிகழ்ச்சியில் அயோத்தி "பிரசினை" குறித்து ஒருவிவாத நிகழ்ச்சி ஒளிபரப் பாகியது. விவாதத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள் பால. கௌதமன் மற்றும் பேரா. ஜைனுலாபிதீன். ...[Read More…]