மதமாற்றத் தடைச் சட்டம்

அந்திம காலத்திலிருக்கும் விகடன் அவப்பெயருடன் அழிய வேண்டாம்!
அந்திம காலத்திலிருக்கும் விகடன் அவப்பெயருடன் அழிய வேண்டாம்!
விற்பனை விரகதாபத்தில் மறைமுகமாகத் தான் இத்தனை நாளாக வேசித்தனம் செய்து வந்தீர்கள். இப்பொழுது வெளிப்படையாகவே சாலை நடுவில் நின்று துணியை விலக்கி அழைக்கும் அளவுக்குத் தரம் தாழ்ந்து விட்டீர்கள். வியாபாரப் போட்டி நிறைந்த களத்தில் ......[Read More…]