மதரஸா

சிறுபான்மையின இளைஞர்களுக்கு ஒருங் கிணைந்த கல்வி மற்றும் வாழ் வாதார பயிற்சி
சிறுபான்மையின இளைஞர்களுக்கு ஒருங் கிணைந்த கல்வி மற்றும் வாழ் வாதார பயிற்சி
சிறுபான்மையின இளைஞர்களுக்கு ஒருங் கிணைந்த கல்வி மற்றும் வாழ் வாதார பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கான 'நயீ மஞ்ஜில்' (புதிய தளம்) திட்டத்துக்கு, மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப் பட்ட பட்ஜெட்டின் ......[Read More…]

ஜிகாத்துக்கு ஆதரவாகப் பிரச்சாரம்  மதரஸாக்களை கண்காணிக்க உத்தரவு
ஜிகாத்துக்கு ஆதரவாகப் பிரச்சாரம் மதரஸாக்களை கண்காணிக்க உத்தரவு
ஜிகாத்துக்கு ஆதரவாகப் பிரச்சாரம் நடப்பதாக எழுந்துள்ள சந்தேகத்தை தொடர்ந்து மதரஸாக்கள் சிலவற்றை கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுத்து ள்ளதாக மத்திய உள் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]