மதவாதி

யார் மதமாதிகள் ?
யார் மதமாதிகள் ?
நாடு எக்கேடு கெட்டு போனால் என்ன ? என் மதம் வளர வேண்டும் அதுவல்லவா மதவாதம் ? பா ஜ க வையும் அதன் அனுதாபிகளையும் மதவாதிகள் என்று தீய சக்திகள் முன் ......[Read More…]

August,14,13,