மதுக்கடை

போதையின் விளைவால் நடக்கும் குற்றங்களும் குஜராத்தில் இல்லை
போதையின் விளைவால் நடக்கும் குற்றங்களும் குஜராத்தில் இல்லை
குஜராத்தில் பூரண மது விலக்கு அமல் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் மோடி அவர்கள் அந்த மாநிலத்தை வளர்ச்சியின் உச்சத்துக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளார். மது விற்பனையால் கிடைக்கும் வருமானம் மாநிலத்துக்குத் தேவை என்று மோடி சொல்லவில்லை. ......[Read More…]