மதுக் கடை

மதுக்கடைகள் முன்பு ஒருமாதம் தொடர்  பிரச்சாரம்
மதுக்கடைகள் முன்பு ஒருமாதம் தொடர் பிரச்சாரம்
மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மக்களிடம் விழிப் புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக மதுக்கடைகள் முன்பு ஒருமாதம் பிரச்சாரம் செய்ய தமிழக பாஜக முடிவுசெய்துள்ளது. ...[Read More…]

September,11,15,