மதுரை ஆதீனம்

மேலும் மேலும் எங்களை வழிகாட்டி செல்லுங்கள் ஐயா.
மேலும் மேலும் எங்களை வழிகாட்டி செல்லுங்கள் ஐயா.
மதுரை ஆதீனம் பாஜகவை வெளிப்படையாக ஆதரிப்பது தவறு, ஒருஆதீனம் என்கிற வகையில் அவர் யுக்தி ரீதியாக அல்லது முதிர்ச்சியுடன் நடந்திருக்க வேண்டும் என சிலர் கருத்திடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் தேசியவாதமும், இந்துத்துவமும் மிகமந்தமாக பயனிப்பதற்கு இந்த ......[Read More…]