மத்திய அரசின் மான்யம்

மத்திய அரசின் மான்யம் மற்றும் வரி மூலம் தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் தொகை
மத்திய அரசின் மான்யம் மற்றும் வரி மூலம் தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் தொகை
2014 -15 -Rs. 35413 கோடி .ரூபாய்,2015 -16 -Rs. 42838 கோடி ரூபாய், 2016 -17 -Rs. 46184 கோடி ரூபாய்.,தமிழக அரசின் பட்ஜெட் ரூ.1.6 லட்சம் கோடி. கடன் ரூ.3.14 லட்சம் கோடி. மத்திய ......[Read More…]