மத்திய மந்திரி சபை

சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணுபரிமாற்ற முறையில் வழங்க அவசர சட்டம்
சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணுபரிமாற்ற முறையில் வழங்க அவசர சட்டம்
ஊழியர்களுக்கு தொழில்நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணுபரிமாற்ற முறையில் வழங்க அவசர சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல் அளித்தது. உயர்மதிப்பு கொண்ட ரூபாய் நோட்டு ஒழிப்பு நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, ரொக்கபணமில்லா மின்னணு பரிமாற்ற ......[Read More…]