மத்திய மோட்டார் வாகன விதி

பழங்கால வாகனங்கள் தொடர்பாக  மத்தியமோட்டார் வாகன விதிகளில்  திருத்தம்
பழங்கால வாகனங்கள் தொடர்பாக மத்தியமோட்டார் வாகன விதிகளில் திருத்தம்
பழங்கால வாகனங்கள் தொடர்பான மத்தியமோட்டார் வாகன விதிகளில் 1989, திருத்தம் கொண்டுவருவது தொடர்பாக, பொதுமக்களின் கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் பெறுவதற்கான அறிவிப்பை, மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம், நவம்பர் 25ம் தேதி ......[Read More…]