மத்திய விவசாய அமைச்சர்

சரத்பவாருக்கு, கிரிக்கெட்டை பற்றி மட்டுமே பேசுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது
சரத்பவாருக்கு, கிரிக்கெட்டை பற்றி மட்டுமே பேசுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது
மத்திய விவசாய அமைச்சர், சரத்பவாருக்கு, கிரிக்கெட்டை பற்றி மட்டும் பேசுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது. ஆனால், அவரின் சொந்த மாநிலத்தில், கடன்தொல்லையால், விவசாயிகள் செத்து மடிவதை பற்றி பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை, என்று பாஜக., ......[Read More…]