மத அடிப்படைவாதம்

மதவழிபாடு என்ற பெயரில் மத அடிப்படைவாதம்
மதவழிபாடு என்ற பெயரில் மத அடிப்படைவாதம்
கர்நாடகாவில் திருவிழாக் காலங்களில் கோவில்களுக்கு சொந்தமான கடைகளை இஸ்லாமியர்களுக்கு வாடகைக்கு விட முடியாது என்றும் கோவில்களின் நிர்வாகம் சார்பில் நடத்தப்படும் கடைஏலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் யாரும் பங்கேற்க முடியாது என்றும் சிலகோவில் நிர்வாகங்கள் தெரிவித்துள்ளதை காங்கிரஸ் ......[Read More…]