மத சார்பற்ற

இந்தியா மதசார்பற்ற நாடாகவே இருக்கும்
இந்தியா மதசார்பற்ற நாடாகவே இருக்கும்
இந்தியா மதசார்பற்ற நாடாகவே இருக்கும். மதம் தனி நபர் சுதந்திரம் சார்ந்தது. வெறுப்பை பரப்ப இங்கு யாருக்கும் இடமில்லை என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]