மத சார்பின்மை

அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் என்பது தான் உண்மையான மதசார்பின்மை
அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் என்பது தான் உண்மையான மதசார்பின்மை
 தந்தி டீவியில் நடைபெற்ற கருத்துக்கணிப்பில் 68% சதவீத மக்கள் காங்கிரஸ் தான் மதவாத அரசியல் செய்கிறது என்று வாக்களித்தனர். சென்ற வாரம் ஒரு விவாதத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னனி பிரமுகர் வீரபாண்டியன் அவர்கள் மிகவும் கீழ்தரமான ......[Read More…]