மத துவேச வழக்குகள்

பாஜக வீரமணி என்பதால் கைது செய்து விட்டார்களா?
பாஜக வீரமணி என்பதால் கைது செய்து விட்டார்களா?
மத துவேச வழக்குகள், அவதூறு வழக்குகள் எல்லாம் பாஜக.,வினருக்கே உருவாக்க பட்டதா , இந்துக்களுக்கே மட்டுமே படைக்க பட்டதா என்ற ஐயம், சமீபத்திய ஒரு சில காவல் துறை அதிகாரிகளின் செயல்களிலிருந்தே  எழுகிறது.அது எழுத்தாளர் ......[Read More…]