மத மற்றம்

மனிதனை மதம் மாற்றிவிடலாம் , DNA.,வை?
மனிதனை மதம் மாற்றிவிடலாம் , DNA.,வை?
உண்மை இஸ்லாமியருக்கு புதிய இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, சமாஜ்வாடி கட்சிக்கு வாக்களித்து விட்டால் உண்மை இஸ்லாமியராக ஆகிவிடலாமா. ...[Read More…]