மத மாற்றத்திற்கு

பாகிஸ்தானின்   மதவாத பயங்கரம் என்பது ஒரு மனித உரிமை மீறல்
பாகிஸ்தானின் மதவாத பயங்கரம் என்பது ஒரு மனித உரிமை மீறல்
பாகிஸ்தானில் இருக்கும் இந்துக்களின் மீது கடந்த 65 வருடமாக நடைபெற்றுவரும் மத மாற்றக் கொடூரம் நெஞ்சைப்பிழிவதாக இருந்து வருகிறது. சிலகோடியில் இருந்த இந்துக்களின் எண்ணிக்கை இன்று பலலட்சம் என்ற அளவில் வந்து விட்டது. இந்த ......[Read More…]