மந்திரவாதி

மந்திரவாதியுடன் நிதிஷ் குமார்
மந்திரவாதியுடன் நிதிஷ் குமார்
தேர்தல் பிரச்சாரம் உச்சகட்ட நிலையை எட்டியுள்ள தருணத்தில் பீகாரில் ஒருவீடியோ வெளியாகி பரபரப் பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதில் ஒருமந்திரவாதியுடன் நிதிஷ் குமார் கட்டி பிடித்து கொண்டு இருக்கிறார்.அப்போது நிதிஷ் குமாரை அந்த மந்திர ......[Read More…]