மந்திரி பாரிக்கர்

பாகிஸ்தான் படகு எரிந்த சம்பவத்தில் மத்திய அரசு  நிலைப் பாடுதான் சரியானது
பாகிஸ்தான் படகு எரிந்த சம்பவத்தில் மத்திய அரசு நிலைப் பாடுதான் சரியானது
பாகிஸ்தான் படகு தீப்பிடித்து எரிந்தசம்பவம் தொடர்பாக மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று ராணுவ மந்திரி பாரிக்கர் தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]