மனு சாஸ்திரம்

மனு சாஸ்திரமா?  ஷரியத் சட்டமா?
மனு சாஸ்திரமா? ஷரியத் சட்டமா?
ஏப்ரல் 14 அன்று தி.க.வின் ஒரு பிரிவினர் மனுசாஸ்திரம் எரிப்பு போராட்டம் நடத்தினர். மனுசாஸ்திரம் ஜாதி பிரிவினையைத் தூக்கிப்பிடிப்பதாக காரணம் கூறினார்கள். ...[Read More…]