மனோகர் லால் கத்தார்

மனோகர்லால் கத்தார் மீண்டும் முதல்வர் ஆனார்
மனோகர்லால் கத்தார் மீண்டும் முதல்வர் ஆனார்
அரியானா மாநிலத்தின் முதல் வராக மனோகர்லால் கத்தார் முதல்வராக மீண்டும் பதவி ஏற்றார். முன்னாள் முதல்வர் ஓம்பிரகாஷ் சவுதாலாவின் பேரன் துஷ்யந்த் சவுதாலா துணை முதல் மந்திரியானார். 90 இடங்களை கொண்ட அரியானா  சட்டமன்ற ......[Read More…]