மனோன் மணீயம்

ஆண்டாளை கீழ்த்தரமாக சித்தரிக்கும்  மனோன் மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலை பாடப்பிரிவு
ஆண்டாளை கீழ்த்தரமாக சித்தரிக்கும் மனோன் மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலை பாடப்பிரிவு
திருநெல்வேலி மனோன் மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலை கழகத்தில் தற்போது மாற்றபட்டுள்ள இளங்கலை தமிழ்புத்தகத்தில் நோன்பு என்ற தலைப்பில் தமிழ் பண்பாட்டின் சிகரமாக விளங்கும் ஆண்டாளை பற்றி கீழ்த்தரமாக சித்தரிக்க பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ......[Read More…]